BULGARİSTAN TÜRKLERİ
 
  ANA SAYFA
  BULGARİSTAN TARİHİ
  BULGARİSTAN TARİHÇE
  BULGARİSTAN ALFABESİ
  NÜFUSU
  YEREL AĞIZLARI
  DİNLERİ
  TUNA BULGAR DEVLETİ
  İTİL(VOLGA)BULGAR DEVLETİ
  ŞEHİRLERİ AŞAĞIDADAIR(SAYFA BOŞTUR)
  TIRGOVİŞTE
  ESKİ CUMA
  GIRCALİ
  ŞUMNU
  DOBRİÇ
  RUSÇUK
  BURGAS
  RAZGRAD
  FİLİBE
  SİLİSTRE
  KÖYÜN EN YAŞLISI OLAN DEDEM VE BÜYÜK ANNEM
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Anketler
ANA SAYFA
Bulgaristan Türkleri Osmanlı Devleti nin önemli bölgelerinden biri olmuş olan ve bugünkü  Bulgaristan'da kalan bölgede azımsanmayacak bir Türk nüfusunu oluştururlar. MS. 6 yüzyılda  Slavlar ile  Türk kökenli bir kavim olan (Proto) Bulgarlar bu alana yerleştiler. Aristokrat tabakayı oluşturan Bulgarlar (yani Türkler) bir süre sonra Slavlaşarak dillerini; 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuş,  Slav nüfusuna karışmışlardır.

Ama bugün 
Bulgaristan'daki Türkler, eski Bulgar Türklerinin kalıntıları olmayıp, Oğuz ve  Kumanlar'ın bakiyeleridir.  Oğuz Türkleri, Anadolu üzerinden ve çoklukla Osmanlı devrinde o bölgeye geçen Türklerdir. Kıpçak Türkleri ise Karadeniz'in kuzeyinden bu bölgeye gelmiştir. Özellikle, Kırım ve civarından o günkü Bulgaristan bölgesine yerleşmeler olmuştur. Oğuz Türklerinin nüfusu Kıpçaklara göre çok daha fazladır.

Bugün Bulgaristan'da, 1.300.000 - 1.500.000 arasında Türk yaşamaktadır. Rakamlar kesinlik arz etmez ve gerçek nüfus bir buçuk milyondan da fazla olabilir. Başta 
Kırcaali,  Razgrad, Şumnu,  Eski Cuma,  Silistre,  Dobriç,  Burgaz,
sofya şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadırlar. 


ESKİ CUMA'DAN GÖRÜNÜMBulgaristan - Eski Cuma(Tırgovişte)


Bulgaristan - Eski Cuma(Tırgovişte)Bulgaristan - Eski Cuma(Tırgovişte)

saat  
   
Reklam  
   
HABERLER