BULGARİSTAN TÜRKLERİ
 
  ANA SAYFA
  BULGARİSTAN TARİHİ
  BULGARİSTAN TARİHÇE
  BULGARİSTAN ALFABESİ
  NÜFUSU
  YEREL AĞIZLARI
  DİNLERİ
  TUNA BULGAR DEVLETİ
  İTİL(VOLGA)BULGAR DEVLETİ
  ŞEHİRLERİ AŞAĞIDADAIR(SAYFA BOŞTUR)
  TIRGOVİŞTE
  ESKİ CUMA
  GIRCALİ
  ŞUMNU
  DOBRİÇ
  RUSÇUK
  BURGAS
  RAZGRAD
  FİLİBE
  SİLİSTRE
  KÖYÜN EN YAŞLISI OLAN DEDEM VE BÜYÜK ANNEM
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Anketler
YEREL AĞIZLARI

Deliorman ve Dobruca Ağzı 

Deliorman ve Dobruca Türklerinin kökeni Celali Ayaklanmalarından sonra gerçekleşen büyük Türkmen sürgününe dayanır.16.yy'ın başından itibaren Celali ayaklanmasının çıktığı Tokat,Yozgat,Sivas,Kırşehir,Maraş,Adana,Toros dağlarındaki Türkmenlerden ve Mersin,Karaman civarından Deliorman ve Dobruca'ya yoğun bir Türkmen göçü(sürgün-iskan) olmuştur.Fakat bu Türkmenler Deliorman'a geldiklerinde Sarı Saltuk'la birlikte gelen Türklerle ve Kıpçak-Peçenek halkla karşılaşmışlar ve onlarla karışmışlardır, işte Deliorman'da ve Dobruca'da kullanılan Türkçe özellikle bu Orta Anadolu Türkmen ağızları ve Kıpçak şivesinin izlerini taşıyan bir ağızdır.Örnek olarak; Şimdiki zaman -yor eki -yer(ı,i) şeklindedir.

Orta Anadolu Türkmen ağzından bazı izler;

  • İşli-yor-um > İşle-yer-im ( -yer ekindeki e uzatılır)
  • Gid-iyor-um > Gid-eer-im ( sesli harfle biten kök'e gelen ekte "y" düşer.)

Kıpçak şivesinden gelen bazı özellikler;

  • Tavuk > Tauq (Bazen orta hecedeki "v" sesi düşer)
  • Dövmek > DüümekGüney Bulgaristan, Kırcaali Ağzı 

Güney Bulgaristan'da Orta ve Güney Anadolu şivesi hakimdir. Konya, Kayseri, Sivas gibi illerle ortak ağza sahip olan Güney Bulgaristan çeşitli nedenlerle iskan ettirilen Avşar, Cerit ve Tecirli gibi Orta ve Güney Anadolu Türkmen aşiretlerinin yerleştiği bir bölgedir. Özellike Avşar Türkmenleri Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Karaman, Konya, Aksaray vb illerden gelerek çoğunlukla Güney Bulgaristan'a yerleşmiştir.

Orta ve Güney Anadolu Şivesinen örnekler(aynı şekilde Kırcaali'de de kullanılmakta):

ÖRN:

KONYA-GONYA 
KARAMAN-GARAMAN
KIRCAALİ-GIRCALİ

AÇIKLAMASI: 'K' HARFİ 'G' HARFİ OLARAK TELAFUZ EDİLİR.

YEMEK- YİMEK

AÇIKLAMASI:"Y" ve "e" harfi bir araya geldiğinde "e" "i" olur.saat  
   
Reklam  
   
HABERLER