BULGARİSTAN TÜRKLERİ
 
  ANA SAYFA
  BULGARİSTAN TARİHİ
  BULGARİSTAN TARİHÇE
  BULGARİSTAN ALFABESİ
  NÜFUSU
  YEREL AĞIZLARI
  DİNLERİ
  TUNA BULGAR DEVLETİ
  İTİL(VOLGA)BULGAR DEVLETİ
  ŞEHİRLERİ AŞAĞIDADAIR(SAYFA BOŞTUR)
  TIRGOVİŞTE
  ESKİ CUMA
  GIRCALİ
  ŞUMNU
  DOBRİÇ
  RUSÇUK
  BURGAS
  RAZGRAD
  FİLİBE
  SİLİSTRE
  KÖYÜN EN YAŞLISI OLAN DEDEM VE BÜYÜK ANNEM
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Anketler
BULGARİSTAN TARİHÇE
=Bulgaristan'daki Türkler,Oğuzlar ve Kumanların soyundan gelmektedirler. Oğuz Türkleri, Anadolu üzerinden ve çoklukla Osmanlı devrinde o bölgeye geçen Türklerdir.=


OĞUZLAR İLE KISA BİLGİLER

Kök Türk Yazıtları'ndaki bilgilerden Oğuzların Orhun ve Selenga nehirleri bölgesinde yaşadıkları anlaşılmaktadır.Köktürk devletlerinin egemenliğinde yaşayan Oğuzlar, Uygur Devleti'nin kurlumasıyla onların egenmliğine girdiler.Kırgızların Uygur Devleti'ne son vermesi üzerine Oğuzlar, batıya göç ederek Seyhun bölgesine yerleştiler.Bu bölgede yaşayan Oğuzların bir kısmı, Kıpçakların  ve Karlukların baskıları sonucunda Peçenekleri batıya iterek Karadeniz'in kuzeyindeki Peçenek yurduna yerleşti... Günümüzdeki Gagavuzlar buraya yerleşmiş olan Oğuzların torunlarıdır.

KIPÇAKLAR (KUMANLAR) İLE KISA BİLGİLER 

Balkaş Gölü ile İrtiş Irmağı arasındaki bölgede yaşamışlardır.Moğol kökenli Karahitayların baskıları sonucunda batıya göç ettiler ve Doğu Avrupa'ya terleştiler.Burada Rus prenslikleriyle şiddetli mücadeleler yaptılar.BALKANLAR'a inen KIPÇAKLAR, BİZANSLILARLA anlaşarak Peçeneklere ağır bir darbe vurdular....


saat  
   
Reklam  
   
HABERLER